Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Artiqs en alle daarop te vinden inhoud en werken. Artiqs behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website(s) op elk moment en op elke wijze te mogen wijzigen.

Auteursrechten

Op deze website en de inhoud daarvan rusten rechten van intellectuele eigendom. Artiqs of onze beeldmakers en partners zijn hier de rechthebbenden van of we hebben een licentie voor deze wijze van gebruik.

Je mag de werken daarom niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder onze toestemming of in het betreffende geval toestemming van de beeldmaker of partner.

Alle werken die via Artiqs te koop zijn, zijn door de beeldmakers en partners beschikbaar gesteld of vallen al in het publiek domein. Deze beeldmakers en partners hebben verklaard over het auteursrecht en andere benodigde rechten te beschikken om deze beelden ter verkoop aan te bieden.

Mocht er sprake zijn van onrechtmatig gebruik van deze beelden verwijzen wij u naar de betreffende beeldmaker. Voor zover in een dergelijk situatie u Artiqs aansprakelijk stelt, zullen wij de beeldmaker in rechte betrekken.

Privacy

Wij verstrekken geen gegevens van beeldmakers of partners, tenzij we daartoe een wettelijke verplichting hebben. Berichten die gericht zijn aan beeldmakers of partners van Artiqs zullen aan deze personen doorgestuurd worden.

Voor overige bepalingen rondom privacy verwijzen wij u graag naar onze privacyverklaring.

Beleid onrechtmatige inhoud

Op de website van Artiqs faciliteren wij content van onszelf en andere beeldmakers en partners. Vermoed je dat er inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht, merkenrecht of ander recht? Stuur ons een e-mail om melding te maken van de inbreuk. In deze melding geef je specifiek aan welk werk(en) mogelijk inbreuk schaadt en waarom jij denkt dat dit zo is.

Na beoordeling en onderzoek, laten wij je vervolgens weten hoe we met de melding aan de slag gaan en wat je verder van ons mag verwachten.
Als direct blijkt dat het werk inbreuk maakt, zullen we het binnen een werkdag verwijderen. Als we constateren dat de gebruiker wel de juiste rechten heeft, wijzen we je verzoek af. In beide gevallen laten we je dat uiteraard weten.
Binnen uiterlijk 15 dagen is de procedure afgerond.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.